Δημήτρης Χασάπης: Το ερευνητικό αντικείμενο της διδακτικής ων μαθηματικών: Χαρακτηριστικές επιλογές του κυρίαρχου ρεύματος