Το Πρόγραμμα Narses

Το έργο NARSES αποβλέπει στη διερεύνηση των ιστορικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ των επιστημών και της θρησκείας στους κοινωνικούς σχηματισμούς που αναπτύχθηκαν στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η επίδραση της Ορθοδοξίας ήταν δεσπόζουσα.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

  • Καταλογογράφηση και συλλογή κειμένων στα οποία οι εννοιολογήσεις του Θεού διασταυρώνονται με αυτές της φύσης (κείμενα θρησκευτικού χαρακτήρα που όμως θίγουν την έννοια της φύσης, επιστημονικά κείμενα που αποκαλύπτουν θεολογικές μέριμνες).
  • Καταλογογράφηση και συλλογή των επίσημων εκκλησιαστικών κειμένων στα οποία τίθεται το ζήτημα του καθορισμού των ορίων της γνώσης και της καταστατικής θέσης των επιστημών και των τεχνών.
  • Χαρτογράφηση των συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στις οποίες υπεισέρχονται διαφορετικές εννοιολογήσεις του Θεού και τις φύσης.
  • Χαρτογράφηση των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων που ενεπλάκησαν σε συζητήσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από τη φύση και το Θεό.
  • Χαρτογράφηση των θεσμών οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν υπόλογοι, σε κάθε περίοδο, για την παραγωγή, κυκλοφορία και αναδιαπραγμάτευση των γνώσεων περί του Θεού και της φύσης.

Tendências do momento