4 Φεβ 2014

Διακήρυξη του Μάντσεστερ

Submitted by istomastor

Με αφορμή τη μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση ιστορικών της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, εμείς, οι εκπρόσωποι και τα μέλη του Τομέα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Διεθνούς Ένωσης για την Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας δηλώνουμε τα ακόλουθα:

( 1 ) Η επιστήμη, η τεχνολογία και η ιατρική έχουν υπάρξει σταθερά στοιχεία της ανθρωπότητας επί χιλιετίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και του πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

( 2 ) Ο επιστημονικός, τεχνικός και ιατρικός γραμματισμός είναι ένα δημόσιο αγαθό.

( 3 ) Υποστηρίζουμε τη μελέτη της φύσης και αγωνιζόμαστε ώστε να την καταστήσουμε κατανοητή στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό μέσω της ευσυνείδητης ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και μέσω των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού στις πολλές γλώσσες της ανθρώπινης οικογένειας.
( 4 ) Η ακαδημαϊκή έρευνα για ό,τι αφορά στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην ιατρική θα πρέπει να επιδιώκει μια ολοκληρωμένη και λεπτή κατανόηση της ανάπτυξης, της προόδου, των προβλημάτων και των προοπτικών αυτών των βασικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτό προωθεί τη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η ιατρική, όταν εκτελούνται ορθά, είναι ένα δημόσιο αγαθό.

( 5 ) Οι ιστορικοί της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής μπορούν να χτίσουν γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μέσω της συνεργασίας και της μελέτης των διαφορετικών προσεγγίσεων, κληρονομιών και τρόπων σκέψης.

( 6 ) Η κατανόηση της ιστορίας της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής βελτιώνει τη διδασκαλία της γενικής ιστορίας, καθώς και τη διδασκαλία των μεθόδων και του πλαισίου της επιστήμης, της τεχνολογίας και την ιατρικής.

( 7 ) Τα τεχνουργήματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής αποτελούν θεμελιώδη υλική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Τα υλικά αυτά αντικείμενα πρέπει να διατηρηθούν, να ερμηνευθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω από επαγγελματίες με βαθιά γνώση της πολιτιστικής τους σημασίας.

Ως εκ τούτου, προς το συμφέρον της παγκόσμιας βελτίωσης και της εφαρμογής της γνώσης στην πράξη, οι ενωμένοι συμμετέχοντες στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2013, δηλώνουν ότι:

1 . Η ιστορία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής πρέπει να υποστηρίζεται και να χρηματοδοτείται τακτικά και συνεχώς από το κράτος και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νεότερες γενιές θα είναι εξοικειωμένες με την επιστημονική, τεχνολογική και ιατρική κληρονομιά τους, όπως έχει ερμηνευθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιστορικούς.

2 . Η ιστορία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής αξίζει να ενταχθεί σε περίοπτη θέση στα προγράμματα σπουδών των γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων. Οι τοπικές και εθνικές πρακτικές πρέπει να καθοδηγούν αυτήν την ενσωμάτωση.

Calendario de carreras de calle para correr 2020

Ελληνικά